دستگاه باشگاه مشتریان سلام

یکی از ابزار های مدیریت فروش و بازاریابی بین فروشندگان کالا و خدمات میباشد که ساخت دست همکاران ما در شرکت پیشگامان عصر کسب و کار هوشمند است.با سلام میتوانید بازاریابی و تبلیغات خود را هدفمند انجام دهید و مشتریان تان را تا همیشه حفظ کنید.

...

1,480,000 هزار تومان

توضیحات

باشگاه مشتریان سلام

امکانات
پیشرفته دستگاه و سامانه

نظرات
برخی از مشتریان راضی