تعمیرات تخصصی کارتخوان

کارتخوان های سیار و ثابت یا همان پوز های فروشگاهی یکی از ابزار های مهم در حوزه کسب و کار ها به شمار می آید و روز به روز به این وسیله افزوده میشود و تنها امکانی که میتواند آنرا بهبود بخشد حوزه خدمات و پشتیبانی از این وسلیه پر مصرف است.از این رو با توجه به درخواست شدید مشتریان مان برآن شدیم که واحد تعمیرات تخصصی کارتخوان را در مجموعه راه اندازی کنیم و بتوانیم کمک به سزائی به مشاغل در سطح استان مازندران و در مجموع کشور مان نمائیم.

فرم سفارش تعمیرات کارتخوان

چنانچه نیار به یک متخصص در امر تعمیرات دستگاه کارتخوان با صرف هزینه مناسب دارید،دستگاه کارتخوان خود را به واحد تعمیرات فراپین بسپارید.