شرایط کلی دریافت تسهیلات لیزینگ پارسیان:

-سقف خرید ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان

-بدون نیاز به پیش پرداخت

-بدون نیاز به ضامن

-مدت باز پرداخت بین ۶ تا ۳۶ ماه

-دریافت وام حداکثر ۳۰ روز کاری

-سود سالیانه ۲۱%

اشخاص مشمول دریافت تسهیلات :

 

کارمندان دولتی و قراردادی(فیش حقوقی،سابقه بیمه،گواهی اشتغال به کار،کپی اجاره نامه یا سند ،قبض و تاییدیه کد پستی،کپی مدارک هویتی)

کسبه(کپی برابر اصل مدارک هویتی،کپی برابر اصل پروانه فعالیت،کپی برابر اصل اجاره نامه محل کا و قبض و تاییدیه کد پستی، کپی اجاره نامه یا سند ،قبض و تاییدیه کد پستی)

مثال :

-مبلغ درخواستی ۳۹،۰۰۰،۰۰۰ تومان

باز پرداخت اقساط ۲۴ ماهه

-هر قسط سه ماهه ۷،۹۶۰،۰۰۰ تومان

فرم درخواست تسهیلات لیزینگ پارسیان