سوالات پر تکرار امور مالی و حسابرسی

سوالات پرتکرار
امور مالی و حسابرسی

هزینه خدمات حسابداری و حسابرسی، با توجه به حجم مدارک مثبته و اسناد حسابداری ای که در اختیار قرار می گیرد، محاسبه می شود. و قابل ذکر است که کاملا متغیر بوده و به میزان توانائی و تخصصی بودن نوع حسابداری مربوطه بر میگردد.
به عنوان مثال؛هزینه حسابداری شرکت های پیمانکاری با هزینه حسابداری شرکت های بازرگانی متفاوت می باشد.

در صورت ثبت روزانه عملیاتی حسابداری به صورت دستی یا مکانیزه، موارد قابل ارائه می تواند متغیر باشد.

اما در مجموع، مدارک شامل: فاکتور ها، رسید های دریافت و پرداخت، صورتحساب های بانکی و… می بایست در اختیار تیم ارقام اندیشان قرار گیرد.

برای انجام حسابرسی داخلی، زمان دقیقی نمی توان اعلام کرد.اما به صورت کلی، حسابرسی داخلی حدودا ۷ روز کاری الی ۱۴ روز کاری به طول می انجامد.

بله!ما برای هر مجموعه ای که عقد قرارداد خدمات و پشتیبانی را با ما انجام دهند، پشتیبانی خدمات حسابداری حضوری و غیرحضوری را داریم.

برای ارائه خدمت، در هر پروژه قرارداد کتبی منعقد می گردد و شیوه پرداخت به صورت مرحله ای می باشد.تا کارفرما دچار شک و ابهام درباره عملیات تیم ارقام اندیشان نشود.

بله!جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره پرداخت به صورت چکی، با کارشناسان ما ارتباط بگیرید.
برای برقراری ارتباط بر روی اینجا کلیک کنید.